fbpx

BOOKING

Kako do licence turističkog vodiča?

Kako do licence turističkog vodiča, pitanje je koje svake godine muči veliki broj polaznika. U ovom tekstu ćete dobiti sve bitne informacije o procesu polaganja i dobijanja licence za obavljanje posla turističkog vodiča. Kako bi obavljali posao turističkog vodiča, morate imati položen stručni ispit za obavljanje ove delatnosti. Prema važećem Zakonu o turizmu, turistički vodič može biti lice koje ima završeno najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, državljanstvo Republike Srbije i boravišite na teritoriji Republike Srbije, zna srpski jezik i pored njega aktivno zna još najmanje jedan strani jezik.

Kako zapravo izgleda posao turističkog vodiča?

Kako do licence turističkog vodiča? Ovo je pitanje koje muči mnoge kandidate koji se prijave na konkurs za polaganja stručnog ispita za turističkog vodiča. Čitav proces licenciranja prolazi kroz nekoliko faza, pa da krenemo redom.

RASPISIVANJE KONKURSA I PRIJAVA

Termin: oktobar, plaća se samo administrativna taksa oko 310,00 dinara.

Početkom jeseni Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija najavi raspisivanje konkursa za turističke vodiče i turističke pratioce. U oglasu je jasno navedeno šta je od dokumenata potrebno pripremiti za prijavu, a kandidatima se ostavi rok od 7-10 dana za pribavljanje dokumentacije. Nakon toga sledi prijava kandidata na konkurs.

Prijava se odvija po sistemu „ko brže devojci, njemu devojka“. Šta to u praksi znači? Konkurs se otvara u ponoć i traje oko nedelju dana, a kandidati će biti rangirani prema vremenu kada su kovertu sa dokumentima predali Ministarstvu – putem pošte ili lično ostavili na pisarnici Ministarstva. Jako je bitno u pošti naznačiti vreme kada je pošiljka primljena, jer će se to vreme smatrati kao vreme predaje Ministarstvu. Nakon završenog roka za prijavu, kandidatima ostaje da sačekaju zvaničnu listu. Na konkurs se prijavi dosta kandidata, ali mesta ima samo za 300 (100 kandidata sa znanjem engleskog jezika i 200 kandidata sa znanjem ostalih jezika). U praksi se često dešava da se za ostale strane jezike ne prijavi 200 kandidata, zbog čega se kvota za engleski jezik povećava.

PSIHOLOŠKA PROCENA

Termin: novembar/decembar, ne plaća se ništa

Nakon toga dolazimo do druge faze – psihološka procena kandidata. Ova procena se obavlja u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje na Gundulićevom vencu u Beogradu (takođe, postoji mogućnost obavljanja psihološke procene u drugim gradovima Srbije, ali je potrebno da u prijavi jasno naznačite gde ćete polagati i ne postoji mogućnost naknadne izmene). Psihološka procena se sastoji iz dva dela: pismenog i usmenog dela. Pismeni deo obuhvata različite testove, kao što su: test memorije i pamćenja, sposobnosti, inteligencije, opšte kulture, ali i test ličnosti.

Za sve testove je predviđeno određeno vreme, osim za test ličnosti. Testovi su tako koncipirani da retko ko može uraditi sve. Nakon pismenog dela, kroz nekoliko dana se zakazuje i razgovor sa psihologom, koji predstavlja drugi deo ovog testiranja. Tada se saznaju rezultati pismenog dela ispita, a često kandidat dobije informaciju da li će biti preporučen Ministarstvu kao kandidat koji bi u budućnosti mogao na dobar način obavljati posao turističkog vodiča. Svakako nakon završenog razgovora, kandidatima ostaje da sačekaju zvaničnu listu na sajtu Ministarstva.

PRVI ISPIT – STRANI JEZIK

Termin: januar, cena ispita: oko 3.000,00 dinara

Ukoliko ste uspešno prošli psihološku procenu, dolazi na red treća faza i polaganje stranog jezika koji ste prijavili. Ja sam polagao engleski jezik, ali verujem da je proces polaganja isti/sličan za sve ostale jezike. Jedino za strani jezik nemate mogućnost ponovnog polaganja ispita.

Sam ispit se sastoji iz dva dela, a oba dela se polažu istog dana. Najpre se polaže pismeni deo ispita koji se sastoji iz dva dela: vokabular i gramatika. Kandidati koji ostvare dovoljno poena, prolaze na usmeni deo ispita. Razgovara se o različitim temama, najpre razgovor započinje osnovnim podacima o kandidatu (odakle dolazi, šta je po zanimanju, da li je do sada radio nešto što je vezano za turizam itd.). Sledi izvlačenje cedulje sa ispitnim pitanjem. Pitanja su vezana za turističku delatnost i obuhvata različite segmente. Ako i izvučete pitanje vezano za srednjevekovne manastire ili možda prirodne lepote Đerdapa ili nešto tome slično, ne brinite se – cilj ispita je da se vidi da kandidat zna strani jezik i da razgovor ne predstavlja mučenje ni za profesora, ni za samog kandidata.

TEORIJSKI ISPITI

Termin: februar, cena svih ispita: 15.000,00 dinara (termin popravnog ispita je 7-10 dana nakon savršenih svih teorijskih ispita. Ukoliko kandidat poseduje licencu za turističkog pratioca, plaća nadoknadu u iznosu od 9.000,00 dinara.

Kada kandidati polože strani jezik, počinju pripreme za teorijske ispite. Za turističkog vodiča polaže se ukupno 6 ispita podeljenih u dve grupe, i to:
I grupa:

 • Društveno uređenje i Zakoni u turizmu
 • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 • Informativno vodička služba u turizmu

II grupa:

 • Nacionalna istorija
 • Resursi u turizmu
 • Ekonomika turizma.
  Spisak literature možete pronaći na sajtu Ministarstva.

Ispiti se polažu u dva dana. Prvog dana polažete I grupu predmeta, a 7-10 dana nakon toga dolazi na red i II grupa predmeta. Imate pravo da padnete najviše 2 ispita. Ukoliko kandidat dobije ocenu nije položio iz tri i više predmeta, smatra se da nije položio stručni ispit za turističkog vodiča. Nakon što se završe polaganja obe grupe predmeta, sledi faza popravnih ispita. Ukoliko ste iz prve položili sve ispite, polako počnite sa pripremama za praktični deo, jer će ti kandidati biti raspoređeni u prvu i drugu grupu za praktični deo ispita, dok će kandidati koji su išli na popravni ispit biti svrstani u treću, pa čak i četvrtu grupu (zavisno koliko kandidata dođe do praktičnog dela).

PRAKTIČNI DEO ISPITA

Termin: april/maj, cena ispita je oko 6.000,00 (zavisno koja agencija dobije na tenderu za organizaciju i realizaciju praktičnog dela ispita)

Tako blizu, a tako daleko – rečenica je kojom mnogi kandidati opisuju poslednju fazu stručnog ispita za turističkog vodiča. Ovaj korak je, verovatno, i najteži na putu za dobijanje licence. Iako se nalazite na samo korak do legitimacije, veoma lako možete bez nje i ostati.Sam ispit ima nekoliko delova. Na sajtu Ministarstva, već tokom trajanja teorijskih ispita, možete naći itinerer po kome će se ispit odvijati. Dugi niz godina je program putovanja isti i traje dva dana.

Ispit počinje u Beogradu i prvog dana obuhvata putovanje prema Kopaoniku sa usputnim zadržavanjem u tri manastira: Manasiji, Ravanici i Ljubostinji. Drugog dana se obilaze još dva manastira. Sa Kopaonika, preko Jošaničke banje dolazimo do manastira Studenice. U ovom manastiru svi odgovaraju, a ispit u Studenici traje više sati (oko 4-5h). Ukoliko kandidat ne zna odgovor, biće prozvan još jednom, a ako ponovo ne zna odgovor na postavljeno pitanje, male su šanse da će položiti ispit. Nakon završenog ispita u ovom manastiru, putovanje se nastavlja ka manastiru Žiča. U Žiči odgovaraju samo kandidati koji imaju potencijala za dobijanje licence, ali je u nekom odgovoru nešto nedostajalo. Nakon završene posete Žiči, ispit se završava, a kandidatima ostaje da sačekaju Batočinu i pauzu gde će saznati rezultate ispita.

TOK PRAKTIČNOG DELA ISPITA

Tokom trajanja ovog ispita, kandidat će biti prozvan najmanje tri puta, i to sa različitim zadatkom. Prvi put će odgovarati u autobusu, tema je tada prilično široka (retko i slobodna). Uglavnom kandidat govori o predelima, mestima, znamenitostima kraj kojih se prolazi. Može biti prozvan u bilo kom trenutku u bilo kom mestu, zbog čega je bitno temeljno i detaljno proučiti program puta. Takođe, ispitno pitanje može dati i profesorka koja je u komisiji ili može sugerisati kandidatu u kom pravcu da nastavi odgovaranje.

Nikako nemojte ovaj deo ispita pripremati iz skripte, jer su informacije u tim skriptama veoma često nepotpune i netačne. Dakle, kandidat mora imati spremnu priču u svakom trenutku, gde god da se nalazi. Nije loše imati spremnu neku džepnu priču ili tzv. joker priču koju ćete iskoristiti ukoliko Vas profesorka prozove van naseljenog mesta i na putu gde nema znamenitosti. Budući da je ovo manastirska tura, dosta kolega je imalo spremu priču o Monaškoj trpezi, takođe možete malo istražiti o gastronomiji Srbije, tradicionalnoj nošnji, narodnoj igri i instrumentima, manifestacijama itd. Takođe, uvek je dobro poznavati neku legendu ili zanimljivost –  to je zasigurno nešto što će vašu priču izdvojiti od ostalih.

Drugo pitanje se odnosi na arhitekturu manastira, a treće pitanje je freskoslikarstvo. Bitno je naglasiti da kandidat ne zna gde će i u kom trenutku će biti prozvan. Može odgovarati dva-tri puta u toku prvog dana, a može odgovarati samo jednom, a narednog dana može odgvarati još 2 puta.

IZDAVANJE LEGITIMACIJE

Nakon položenog stručnog ispita, kandidat je u obavezi da Ministarstvu dostavi dve fotografije za licencu, popuni obrasce (koje će naći na sajtu Ministarstva), kao i uplatnice za: administravitnu taksu (310,00 dinara) i naknadu za izdavanje uverenja i legitimacije (600,00 dinara).

Tokom trajanja ispita ćete od komisije dobiti dosta saveta, koje stvari da zadržite, a koje da poboljšate. Kakav ćete turistički vodič biti, zavisi samo od Vas samih. To Vam komisija ne može odrediti. Ako odlučite da se bavite ovim poslom, budite sigurni da ćete se baviti najlepšim poslom na Svetu! Ovaj ispit je možda bio i najstresniji koji sam polagao tokom svog školovanja, ali je isto tako ostao u jednom jako lepom sećanju. Samom ispitu je prethodila probna tura koju je organizovalo udruženje Mladi za turizam. Prošli smo čitav program putovanja sa licenciranim vodičima i od njih dobili dosta korisnih saveta. Tokom procesa licenciranja ćete upoznati dosta kolega sa kojima ćete sutra sarađivati.

O autoru

Grk Korčula

Master turizmolog po zvanju, a po opredeljenju ljubitelj putovanja, dobrih trilera, zaljubljenih u Sloveniju i kofeinski zavisnik.

Najskorije objave

Follow me

0
  0
  Tvoja korpa
  Korpa je praznaVrati se u shop